A práctica consiste en empregar a Col Lombarda como un indicador de pH.

A col debe a súa cor a un pigmento soluble en auga chamado antocianina, esta substancia moi sensible aos cambios de pH. Veremos como cambia de cor dependendo de se está nun medio ácido ou básico.

O recurso está baseado nunha práctica experimental coa que se pretende acadar certo grado de autonomía dos estudantes para que se sintan capaces de xerar a súas propias ferramentas, neste caso o traballo con pigmentos.
Procedemento para a elaboración do recurso.